Životopis (Curriculum vitae) je jedným z najdôležitejších krokov k novému zamestnaniu. Práve podľa životopisu si zamestnávateľ o vás tvorí prvý obraz. Preto je dôležité, aby bol životopis správny po obsahovej aj formálnej stránke.


Aké životopisy poznáme:

- štrukturovaný životopis
- motivačný životopis
- europass
- úradný životopis

Štrukturovaný životopis

Štruktúra životopisu je veľmi podstatná. Z neho sa dokáže potencionálny zamestnávateľ bez problémov a rýchlo dozvedieť to najpodstatnejšie, čo ho zaujíma. Mal by byť prehľadný, stručný, informatívny a hlavne pravdivý.

Životopis by mal obsahovať nasledované náležitosti:

- osobné údaje: meno, adresa, telefónne číslo, email
- vzdelanie: vzdelanie uvádzame od posledného najvyššie ukončeného, môžete uviesť odbor alebo fakultu
- pracovné skúsenosti: uvádzajte od posledného zamestnania, uveďte, kde ste pracovali a stručne popíšte pracovnú činnosť a váš profesný rast, nezabudnite uviesť materskú dovolenku
- jazykové schopnosti a znalosti: pokiaľ ovládate nejaký jazyk, uveďte o aký jazyk sa jedná a pravdivo aj stupeň úrovne
- počítačové schopnosti a znalosti
- vodičský preukaz: ak ste držiteľom vodičského oprávnenia a aktívne jazdite, uveďte to taktiež v životopise
- záujmy a referencie: v tomto bode sa myslia záujmu typu - dobrovoľnícke práce, účasť v rôznych kluboch a organizáciach, môžete uviesť aj iné záujmy, ktoré by mohli byť pre budúceho zamestnávateľa zaujímavé, v referenciách môžete udať kontaktné informácie vašich predchádzajúcich zamestnávateľov
- dátum a podpis: musia byť aktuálne

Motivačný životopis

Zamestnávatelia často žiadajú k profesnému životopisu aj motivačný životopis. V tomto životopise rozpíšte dôvody prečo sa zaujímate o danú pozíciu a prečo ste práve vy vhodným uchádzačom. Uveďte tu svoje znalosti, vlastnosti a záujmy, ktorým sa venujete vo voľnom čase. Dbajte na správnu obsahovú a gramatickú správnosť. 

Europass

Je to podrobný životopis, v ktorom sú uvedené vaše osobné informácie, doterajšie kvalifikácie. Je to dokument o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Europass platí pre všetky členské štáty Európskej únie.

Úradný životopis

Je stručné zosumarizovanie štrukturovaného životopisu. Obsahuje rovnaké náležitosti ako štrukturovaný životopis, ktoré sú napísané skrátené a zrozumiteľne.

Foto: freepik